Responsive image
Responsive image

Aktuality

Fotografie Ročník 2023
Reportáž KTK 2023

Výsledky recitační soutěže Svatováclavská réva 2023

32. ročník Lubina 14. října 2023

I. kategorie (do 9 let)
1. místo Helena Juránková, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo Zdislava Salanci, Valašské Meziříčí
3. místo Viktorie Nováková, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

II. kategorie (10-13 let)
1. místo Lukáš Kramoliš, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
2. místo Terezie Burgetová, Vizovice
3. místo Anna Bothová, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
Zvláštní ocenění: Eliška Doležalová, Vizovice

IV. kategorie (18 a více let)
1. místo neuděleno
2. místo Jiří Ocelka, Fryčovice
3. místo neuděleno
Zvláštní ocenění:
Zdislava Habrnalová
Ludmila Kvardová

Poháry
Memoriál Marie Hyvnarové-Rešovské za regionální tématiku
Terezie Burgetová, Vizovice

Cena manželů Fuchsových, Vídeň za zvlášť náročnou poezii - prózu
Stanislav Štefek, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Absolutní vítěz Svatováclavské révy 2023
Lukáš Kramoliš, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Porota
P. Mgr. Petr Dujka (předseda)
Mgr. Bohuslava Jamná, Ph.D.
Mgr. Jana Salanci
Mgr. Jiří Moláček
Mgr. Václav Laščák

Fotogalerie

Fotografie z posledních ročníků Svatováclavské révy si můžete prohlédnout níže. Starší fotografie bývají v den soutěže vystaveny přímo v Katolickém domě. Součástí výstavy jsou také různé dokumenty z historie Svatováclavské révy.

ROČNÍK 2017 ROČNÍK 2018 ROČNÍK 2019 ROČNÍK 2022 ROČNÍK 2023Informace o soutěži

Soutěžní den

V sobotu 14. října 2023 v 10.00 hodin se uskuteční v Katolickém domě v Lubině 32. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy. Akce se koná pod záštitou Kulturní rady Orla.

Soutěžní den začne mší sv. v 8.45h, poté již dojde k samotnému klání, které prohěhne ve čtyřech kategoriích.

Uzávěrka přihlášek je 29.9.2023

Všeobecné informace

Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího.

  • Maximální délka příspěvku je 4 minuty.
  • Předpokládá se recitace zpaměti.
  • Nezapomeňte na společenské oblečení!

Současně s přihláškou zašlete soutěžní text (pro nápovědu a pro možnost následného zveřejnění soutěžních textů); text lze předat i osobně v den soutěže při registraci.


Podmínky soutěže

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích

I. kategorie: do 9 let
II. kategorie: 10–13 let
III. kategorie: 14–17 let
IV. kategorie: 18 a více let

(Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31.12.2023)


       PŘIHLÁSIT SE      

Informace k přípravě

Níže jsou uvedeny body které popisují základy mluveného projevu, jsou zde uvedena pravidla a rady na co si dát během recitace nebo přednesu pozor.

  • Technika mluveného projevu - pracovní listy
  • Hlasová hygiena - prevence hlasových poruch
  • Deset základních pravidel české spisovné výslovnosti
  • Základní body srozumitelného předávání Božího Slova při mši svaté
  • Seznam autorů, u kterých je možné najít texty vhodné k přednesu.

Na tyto otázky a další věci najdete odpovědi na tomto odkazu.

JAK SE SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT

Níže jsou ke stažení také materiály s radami jak postupovat při výběru a recitace básně.

UMĚNÍ INTERPRETACE BÁSNÍKOVY MYŠLENKY SEZNAM VHODNÉ LITERATURY
Responsive image


Předávání ocenění podle věkových kategorií.

Responsive image


Celkový pohled na sál kde se soutěž každý rok pořádá.

Responsive image


Hudební doprovod
(sestry Štefkovy z Lubiny).