Responsive image
Responsive image

Aktuality

Děkujeme všem za účast, další ročník Svatováclavské révy se bude konat 12.října 2019. Níže je seznam výsledků souteže a fotografie.Výsledky 27. ročníku
Svatováclavské révy - Lubina
13.říjen 2018


I. kategorie (do 9 let):
1. místo: Lukáš Kramoliš, ZŠ Sv. Zdislavy Kopřivnice
2.místo: Natálie Bothová, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
             Barbora Lacinová, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
3. místo: Michael Kramoliš, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

II. kategorie (10-13 let):
1. místo: Marie Hellerová, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2 místo: Vojtěch Heller, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
3. místo: Marie Kostelníková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

III. katergorie (14-17 let):
1. místo: Vojtěch Dořičák, Lubina
2. místo: neuděleno
3. místo: neuděleno

IV. kategorie (18 a více let):
1. místo: Romana Blažková, církevní ZŠ Kroměříž
2. místo: neuděleno
3. místo: Alan Stavinoha, Prostřední Bečva

Porota:
P. Mgr. Petr Dujka (předseda)
Mgr. Veronika Rajtr Pavlová
Mgr. Stanislava Zapletalová
Mgr. Lucie Pokorná
Mgr. Bohuslava Jamná, Ph.D.
Irina Suntsová

Putovní poháry


Memoriál Marie Hyvnarové-Rešovské
za vynikající práci s hlasem

Marie Kostelníková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Cena manželů Fuchsových, Vídeň
za zvlášť náročnou poezii - prózu

Romana Blažková, církevní ZŠ Kroměříž

Absolutní vítěz Svatováclavské révy 2018
Vojtěch Dořičák, Lubina

Responsive image

Fotogalerie

Fotografie z posledních ročníků Svatováclavské révy si můžete prohlédnout níže. Starší fotografie bývají v den soutěže vystaveny přímo v Katolickém domě. Součástí výstavy jsou také různé dokumenty z historie Svatováclavské révy.

ROČNÍK 2017 AKTUÁLNÍ ROČNÍK 2018Informace o soutěži

Soutěžní den

V sobotu 12. října 2019 v 10.00 hodin se uskuteční v Katolickém domě v Lubině 28. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy. Akce se koná pod záštitou Kulturní rady Orla.

Soutěžní den začne mší sv. v 8.30h, poté již dojde k samotnému klání, které prohěhne ve čtyřech kategoriích.

Přihlášky s autorem a texty prosím zasílejte do 20.9.2019

Všeobecné informace

Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího.

  • Maximální délka příspěvku je 4 minuty.
  • Předpokládá se recitace zpaměti.
  • Nezapomeňte na společenské oblečení!

Současně s přihláškou zašlete soutěžní text (pro nápovědu a pro možnost následného zveřejnění soutěžních textů); text lze předat i osobně v den soutěže při registraci.


Podmínky soutěže

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích

I. kategorie: do 9 let
II. kategorie: 10–13 let
III. kategorie: 14–17 let
IV. kategorie: 18 a více let

(Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2018)


       PŘIHLÁSIT SE      

Informace k přípravě

Níže jsou uvedeny body které popisují základy mluveného projevu, jsou zde uvedena pravidla a rady na co si dát během recitace nebo přednesu pozor.

  • Technika mluveného projevu - pracovní listy
  • Hlasová hygiena - prevence hlasových poruch
  • Deset základních pravidel české spisovné výslovnosti
  • Základní body srozumitelného předávání Božího Slova při mši svaté
  • Seznam autorů, u kterých je možné najít texty vhodné k přednesu.

Na tyto otázky a další věci najdete odpovědi na tomto odkazu.

JAK SE SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT

Níže jsou ke stažení také materiály s radami jak postupovat při výběru a recitace básně.

UMĚNÍ INTERPRETACE BÁSNÍKOVY MYŠLENKY SEZNAM VHODNÉ LITERATURY
Responsive image


Předávání ocenění podle věkových kategorií.

Responsive image


Celkový pohled na sál kde se soutěž každý rok pořádá.

Responsive image


Hudební doprovod
(sestry Štefkovy z Lubiny).